3 tips på veien til ISO 9001 2015
21 september 2016

3 tips på veien til ISO 9001 2015

ISO 9001:2015 - tips ved oppgradering!

Innen september 2018 må alle bedrifter som er ISO 9001-godkjent oppgradere sitt ledelsessystem for å møte krava i den nye standarden ISO 9001:2015.

 

Lage en risikooversikt:

  • Hva gjør du dersom en leverandør går konkurs? Om prosjektleder blir langtidssykemeldt? Når kunden endrer sin bestilling? Risikovurdering er en prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Dette handler om å identifisere farer, muligheter og uønskede hendelser. Vær forberedt ved å identifisere tiltak som kan redusere konsekvensen eller oppnå forbedring.
     

Få oversikt over organisasjonens kontekst:

  • Lag interessentanalyse over alle aktører som din bedrift samhandler med. Bruk den til å sette opp en kommunikasjonsplan som viser hvor ofte og på hvilken måte du skal kommunisere med aktørene. Tilpass styringssystemet til konteksten.
     

Styr endringer på en tydelig måte:

  • Endring kan være nye produkt, ny leverandør og lignende. Gå nøye gjennom hvordan bedriften skal håndtere denne endringen slik at kunden får riktig produkt/tjenester. Skal tegninger endres? Må nye deler bestilles? Må leveringstid endres? Alt skal dokumenteres skriftlig i ditt ledelsessystem.

 

Løft ditt ledelsessystem for å møte de nye krava!

 

Triangel bistår med deler eller hele prosessen på vei til ISO-sertifisering

  • Systemrevisjon for å kartlegge hva som må endres/forbedres
  • Kurs: Hva er nytt i ISO 9001:2015
  • Ledelsesystem som dekker krava i ISO 9001

 

Les mer om ISO 9001:2015 her 

 

 

Ta kontakt med:

Lars Gunnar Orvik
senior bedriftsrådgiver
lars.gunnar.orvik@triangel.no
mobil: +47 922 33 342

 


KUNDEHISTORIE:

Rotek går for ISO-sertifisering - Resultatet er fornøyde kunder, positive ansatte og dokumentert samfunnsansvar.

 

AKTUELT:

minLedelse - et proaktivt ledelsessystem med varsling

 

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment