Bruker IT for å bli bedre - National Oilwell Varco/Midsund Bruk
06 juni 2016

Bruker IT for å bli bedre - National Oilwell Varco/Midsund Bruk

Midsund Bruk AS er en ledende leverandør av trykktanker til olje- og gassindustrien. Selskapet har 40 års erfaring med design og prosjektstyring innenfor bransjen. Nå bygger de videre på eksisterende ERP-system for å optimalisere sine arbeidsprosesser.

– Microsoft Dynamics NAV har fungert veldig bra for et selskap på vår størrelse, sier Ingebjørg Klausen. Hun er administrerende direktør for selskapet som i dag har 75 ansatte og som er eid av National Oilwell Varco, tidligere Aker Solutions ASA.

 

Har spart tid på fakturamottak

Midsund Bruk er ett av de viktige firmaene innenfor den havrelaterte mekaniske industrien i sin bransje. Midsund Bruk ligger ute i øyriket Midsund, som er 30 km utenfor Molde.

Når man produserer utstyr til oljeindustrien er det naturlig nok mye reisevirksomhet både for servicepersonale, som driver vedlikehold, service og tilpasning, og for selgerne. Her har fakturamodulen for inngående billag fra Compello - Compello Fakturagodkjenning, som Triangel har integrert i Microsoft Dynamics NAV, vært et stort løft for Midsund Bruk. – Tidligere var vi avhengig av at de ansatte var på kontoret for å kunne fullføre fakturaprosessen fra scanning til godkjenning, sier Klausen. – Nå kan de gjøre dette mens de er ute og reiser. Dette har vi spart mye tid på. I tillegg er lønningssystemet integrert med Microsoft Dynamics NAV. 
 

UttalelseMidsundBruk


Viktig med en faglig sterk partner på ERP-siden

Det er svært viktig at firma som Midsund Bruk kan benytte tiden til kjernevirksomheten. – Det viktigste for oss er at ERP-systemet og de tilhørende modulene fungerer stabilt slik at vi ikke får stopp i produksjonen, sier Klausen. – Derfor er det viktig at vi har tilgang til fagfolk som kan løse de utfordringene som måtte oppstå, samt stå for videreutvikling. Her har Triangel vært en svært sterk partner for oss, over mange år.
 


Det rette ERP-systemet for Midsund Bruk

ERP-systemet er også sterkt integrert med Microsoft Office, spesielt Excel, som er et viktig verktøy for Midsund Bruk. Og Microsoft Dynamics NAV er, sammen med modulene for faktura og lønn, et moderne system som passer svært godt for dem. – Spesielt med tanke på vår størrelse og den type industri vi er i, så er dette et system som er en svært viktig brikke i vår infrastruktur, sier Klausen.


StåleVestre_l

Uforpliktendemøte

Ståle Vestre
stale.vestre@triangel.no
mobil: +47 902 44 006

Attachments

  1. MidsundBruk_BrukerITforåblibedre_Triangel.pdf 06.07.2018 07:10:58

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment